JP Morgans globala inköpschefsindex för industrin var oförändrat 52,0 i november jämfört med i oktober.