Två nya ledamöter får Göran Persson med sig när han tillträder som ny ordförande i Swedbank. En av de nya ledamöterna har en för banken perfekt bakgrund. Som vice ordförande i Sörmlands sparbank, har juristen Josefin Lindstrand erfarenhet av att städa upp efter en skandal och att se till att regelverk följs.