Valberedningen i fastighetsbolaget föreslår att Alfred Bergs allokeringschef Jonas Olavi ska ta plats i styrelsen.