Johan Carlström, storägare och tidigare styrelseordförande i Fingerprint Cards, har minskat sitt aktieinnehav i bolaget med 1 miljon aktier.