Plastkomponentbolaget Nexam Chemicals styrelse har utsett Johan Arvidsson till ny vd för bolaget. Han ersätter Anders Spetz som valt att lämna bolaget för att starta egen verksamhet.