Arbetsmarknaden visar tecken på att svalna, men i mycket försiktig takt. Det ger Riksbanken argument för att fortsätta med sina räntehöjningar.