NEW YORK. Fredagens jobbrapport nådde inte upp till förväntningarna och förstärker bilden av en ekonomisk avmattning i USA. Allt fler bedömare tror nu på ett försiktigare Federal Reserve under 2019.