JLT har förvärvat 33 procent i sin australiska säljpartner Control Synergy, med option att förvärva resterande aktier i bolaget om fem år.