Avanza Bank har utsett Jesper Bonnivier till ny vd för Avanza Fonder. Han kommer även att ingå i Avanzas koncernledning.