Nyfosas valberedning föreslår att Jenny Wärmé väls in som ny styrelseledamot i samband med årsstämman.