Den jävsutpekade konsulten är kvar i projektet med tunnelbanans upprustning. Detta trots att myndighetens revisorer rekommenderat att han skulle plockas bort. Myndighetens kommunikationsavdelning vill inte låta DN ställa frågor till ansvariga på förvaltningen.