Trafikverket häver med omedelbar verkan ett kontrakt med ett utländskt byggkonsortium värt över 2 miljarder kronor. Anledningen uppges vara stora förseningar på uppemot 2 år i en deletapp i bygget av nya omstridda tågtunneln Västlänken under Göteborg. Nu finns risk för fördyringar och förseningar av hela Västlänken som enligt tidsplanen ska stå klar 2026 och kosta minst 20 miljarder kronor.