Vattenfall har inom ramen för sin förstudie ansökt till Svenska kraftnät om att 2032 få ansluta 2 800 megawatt ny kärnkraft vid Ringhals. Det skulle i så fall möjliggöra en jätteutbyggnad av ett stort antal små modulära reaktorer. Men inga beslut är fattade och förstudien om eventuell ny kärnkraft vid Ringhals blir klar först i slutet av nästa år, uppger Vattenfall.