EU-kommissionen godkände på fredagen Alstoms köp av Bombardier Transportation på vissa villkor.