Inköpschefsindex för den japanska tillverkningsindustrin sjönk till 52,2 i november från 52,9 i oktober jämfört med föregående månad, enligt definitiv statistik.