Den japanska bytesbalansen visade ett överskott på säsongsjusterade 1.794,9 miljarder yen i november, jämfört med ett…