Japans bruttonationalprodukt steg 0,5 procent under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, motsvarande en uppgång med 1,9 procent i beräknad årstakt, enligt preliminär statistik. Enligt Reuters prognosenkät väntades +0,3 respektive +1,4 procent.