Japan har tills vidare kvar sitt undantagstillstånd i Tokyo och Hokkaido men nödläget slopas i prefekturerna Osaka, Kyoto och Hyogo.