Efter att företrädare från näringslivet kritiserat kostnaden för företag som vill använda Januaripartiernas krispaket mot coronakrisen,