Italiens regering ställer sig positiv till att låta euroområdets räddningsfond ESM ge finansiellt stöd till landet utan villkor, för att…