Efter att föregående dag ha godkänts av underhuset vann Italiens nya koalitionsregering även tisdagens…