Italiens ekonomi har enligt prognoser växt 0,2 procent under det andra kvartalet, ner från 0,3 procent föregående kvartal. BNP-tillväxten väntas bli 1,3 procent i år och 1,0 procent 2019.