Italienska staten har avyttrat 25 procent av Monte dei Paschi di Siena, MPS, vilket inbringade 920 miljoner euro.