Koncentrationen av digital makt till globala digitala jättar är ett hot mot den europeiska ekonomin och demokratin. När en molntjänst ligger på suverän mark under suverän jurisdiktion är datahanteringen skyddad mot externa intressen. Frågan om man kan lägga alla data i ett offentligt moln är mer aktuell än någonsin.