Ekonomin i Israel återhämtar sig efter en försvagad period på grund av kriget mot Hamas. BNP ökade med 14,1 procent i årstakt.