Islands centralbank sänkte på onsdagen styrräntan (sjudagars deposit) med 50 punkter till 1,75 procent från tidigare 2,25 procent.