Irras största ägare, IR Holding, har föreslagit en kvittningsemission av högst 338 miljoner stamaktier till kursen 0:18 kronor per aktie.