Medicinteknikbolaget Irras redovisar ett ebitda på -32,0 miljoner kronor (-47,9) för det fjärde kvartalet 2019.