Medicinteknikbolaget Irras ökar rörelseförlusten till 40 från 7,2 miljoner kronor och saknar fortfarande intäkter.