Forskningsbolaget Irlab redovisar ett rörelseresultat på -5,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2024 (-44,9).