Fönsterbolaget delas upp i två istället för fyra rapporterande affärssegment: Inwido North och Inwido South. De finansiella målen kvarstår.