Kyliga vindar blåser på den brittiska fastighetsmarknaden och investeringarna har bromsat in. Det är en konsekvens av oron för brexit, menar Gerard Versteegh på fastighetsinvesteraren CEG. ”Brexit hänger som en våt filt över näringslivet”, säger han.