Det svenska lantbruket är en viktig basnäring i vår samhällsekonomi. Därför blir det allt viktigare att investera i vårt lantbruk, att säkerställa att fler unga vill och får möjligheter att verka inom branschen och att köpa svenska råvaror så att produktionen kan säkerställas för framtiden.