Inkassobolaget Intrum redovisade ett justerat rörelseresultat på 1.236 miljoner kronor under det fjärde kvartalet, analytikerna hade i snitt väntat sig ett justerat rörelseresultat på 1.149 Mkr enligt Bloombergs sammanställning.