Problem i kommunikationen med styrelsen låg bakom Open AI-toppen Sam Altmans plötsliga avgång, inte några ”oegentligheter”, skriver…