Sverigedemokraternas inflytande över regeringens politik går en bra bit utöver vad partierna visat i Tidöavtalet. Det framgår av flera interna dokument från statsrådsberedningen som Di tagit del av.