Det institutionella kapitalet fortsätter att söka sig till spelbolaget Stillfront och i den uppdaterade ägarlistan har såväl SHB Fonder som Norron Fonder tillkommit.