Instalcos styrelseordförande Olof Ehrlén har sålt 20.741 aktier i bolaget i två transaktioner den 19 och 20 maj.