Installationsföretaget Instalco förvärvar Gävlebaserade installatören Milen Ventilation i Gävle.