Under 2023 samlade de svenska hushållen, stiftelser och organisationer in 11,5 miljarder kronor. En pressad ekonomi har gjort att insamlingarna minskat från rekordåret 2022. Allra mest sjönk insamlingarna till krigshärjade Ukraina.