Flygresandet inom landet minskade med nio procent under 2019 jämfört med året innan, visar statistik.