Antalet flygpassagerare fortsätter att sjunka på de svenska flygplatserna.