Biocompost i Västernorrland leder vägen mot en hållbar biogödselanvändning genom sin innovativa teknik. Deras komposttrummor baserade på beprövad kanadensisk teknologi, omvandlar organiskt avfall till näringsrik biogödsel. Något som främjar både miljömedvetenhet och hållbara lösningar.