De digitala läkartjänsterna ökar. Nu ska utvecklingen av vården ta nästa steg och bli digifysisk.