ISM inköpschefsindex för industrin sjönk till 48,1 i november jämfört med 48,3 i oktober, enligt Reuters.