Inhalation Sciences, listat på Aktietorget, redovisar ett rörelseresultat på -4,1 miljoner kronor för det första kvartalet.