Svensk inflation sjönk mindre än vad Riksbanken hade räknat med i juni. Det ger visst stöd åt Stefan Ingves & Co som fortfarande har planer på att höja räntan till årsskiftet - på tvärs emot andra centralbanker.