Vad har Mark Zuckerberg och Stefan Ingves gemensamt? En sak är att båda funderar på framtidens betalningsmedel. Riksbankens e-krona har dock en avgörande fördel gentemot Facebooks planer på det digitala betalningsmedlet libra.