Parterna tackade sent på måndagskvällen ja till medlarnas bud.