Rapporten från Clifford Chance tecknar en fullständigt förödande bild av Swedbanks företagskultur.